Publikacje nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze


Artykuł - „Rozwój dziecka w wieku szkolnym, zagrożonego niedostosowaniem społecznym w
aspekcie jego osiągnięć w grze szachowej”.

Artykuł B Gorzelski.pdf

Program edukacji czytelniczej - "Czytam, bo lubię".

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ.pdf

Artykuł - "Wybrane aspekty wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze".

Wybrane aspekty wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze.pdf

Projekt wychowawczy - "Wychowanek na plus".

Wychowanek na plus - www.pdf