Rekrutacja na rok szkolny 2022-2023


Szanowni Państwo!
Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców/ opiekunów prawnych umieszczeniem dziecka w naszym ośrodku informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Obraz2png
Więcej informacji w poniższej broszurze.Wymagane dokumenty:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
3. Opinia pedagogiczna/psychologiczna/wychowawcy
4. Zaświadczenie o zameldowaniu
5. Akt urodzenia
6. Ostatnie świadectwo szkolne