PODCZAS CZASU WOLNEGO


WYCIECZKA - GÓRA WITOSZA


TURNIEJ - ZŁOTA JESIEŃ


WYCIECZKA NA ŚNIEŻKĘ


PUCHAR EUROPY