ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

prev next

Wycieczka integracyjna na Szwajcarkę

W ramach integracji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze zorganizowano wycieczkę na Szwajcarkę.


prev next

Góra Witosza

W ramach rozwijania zainteresowań najbliższym otoczeniem zorganizoowano turystyczno-rekreacyjne wyjście na Górę Witosza.

prev next

Strzelecka Góra

W ramach spędzania wolnego czasu wychowankowie wraz z wychowawczyniami p. Alicją Mazuro i p. Katarzyną Rydecką-Caban wyruszyli na słynną Górę Strzelecką w Jeleniej Górze.

prev next

Prawa i obowiązki wychowanka - prelekcja

Z początkiem roku szkolnego 2016-2017 p. Małgorzata Mitraszewska i p. Katarzyna Rydecka-Caban zapoznały wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze z ich prawami i obowiązkami.

prev next

Wycieczka na Szklarkę

Kontynuując rozpoczętą z początkiem roku szkolnego działalność turystyczno-krajoznawczą nasi wychowankowie pod opieką p. Doroty Środy i p. Katarzyny Rydeckiej-Caban odbyli wycieczkę do Szklarskiej Poręby na Wodospad Szklarki.

prev next

Dzień Edukacji Narodowej

"Za trud, za serce, za uśmiech - nauczycielom dziękujemy" - pod takim tytułem odbyła się tegoroczna Uroczystość Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej placówce przygotowana pod kierunkiem pani Izabeli Zieleniewicz i pani Krystyny Kogut.
Uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny pod wyżej wymienionym już tytułem. Na zakończenie spotkania wystąpił Wokalny Zespół Nauczycielski "Perfectum" w składzie: p. Alicja Mazuro, p. Małgorzata Mitraszewska i p. Izabela Zieleniewicz. O nagłośnienie zadbali p. Alicja Mazuro i p. Tomasz Kulczycki.
Upominki z tej okazji dla wszystkich pracowników wspólnie z wychowankami przygotował p. Sławomir Szredziński. Scenografię wspólnie przygotowali p. Izabela Zieleniewicz i p. Sławomir Szredziński.

prev next

LEKCJA PRZYRODNICZA

prev next

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - MUZEUM PRZYRODNICZE

prev next

Akcja - sprzątamy groby

27 października 2016 roku odbyło się, jak co roku, wyjście na Parafialny Cmentarz w Cieplicach. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami klas sprzątali opuszczone i zaniedbane groby.

prev next

Obchody 11 Listopada "Nasza Niepodległa..."

8 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy I i III gimnazjum.
Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. Wprowadzenia do tych wydarzeń dokonała p. K. Kogut, część poetycko - patriotyczną (pieśni i wiersze) poprowadziła p. I. Zieleniewicz, dekoracje wykonał p. S. Szredziński a prezentację multimedialną- p. T. Kulczycki.
Apel spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, którzy z entuzjazmem śpiewali pieśni patriotyczne i słuchali historii tego ważnego narodowego święta.  
Serdecznie dziękujemy przybyłym za udział w uroczystości.

prev next

SPOTKANIE Z POLICJĄ

prev next

Konkurs czytelniczy

24 listopada 2016 roku w bibliotece Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze odbył się Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy Poezji Jesiennej pt. "JESIEŃ BARWAMI SIĘ MIENI", który zorganizowały i przygotowały p. Krystyna Kogut, p. Izabela Zieleniewicz. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Po pierwszym etapie do finału konkursu dostali się uczniowie, którzy najlepiej zaprezentowali się w eliminacjach klasowych. Jury w składzie: przewodnicząca - p. Dorota Środa i współoceniające - p. Krystyna Kogut i p. Izabela Zieleniewicz, przy ocenie brało pod uwagę takie umiejętności jak: technikę czytania, dykcję i interpretację słowną utworu.

Laureaci konkursu to:
I miejsce -  Patryk Klimiuk -    uczeń klasy III G
II miejsce - Piotr Nowicki -      uczeń klasy III G
                Kacper Miśkowiec - uczeń klasy II G
III miejsce -Adam Faliński -      uczeń klasy II G
                Dominik Pancerz -   uczeń klasy III G

Wszyscy laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe jak oraz słodkie "co nie co".

prev next

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SPORTOWE W JABLONCU NAD NYSĄ

DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANA IRENEUSZA TARASZKIEWICZA DYREKTORA
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W JELENIEJ GÓRZE
DZIECI Z MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W JELENIEJ GÓRZE
WZIĘŁY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W DNIACH OD 3 DO 6 LISTOPADA 2016 ROKU

WYCHOWANKOWIE Z MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
W JELENIEJ GÓRZE POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW
P. B. DOMINIAKA ORAZ P. MARIANA MASALSKIEGO BRALI UDZIAŁ
W NASTĘPUJĄCYCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH

BIATHLON
BIEG NA 60 METRÓW
BIEG SZTAFETOWY
STRZELANIE Z KARABINKA SPORTOWEGO
RZUT OSZCZEPEM
KONKURENCJE WODNE
DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE
PŁYWANIE NA CZAS
RZUCANIE KULKAMI DO CELU
WYŚCIGI NA MATERACACH

WYCHOWANKOWIE NASZEGO OŚRODKA UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA NA MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH W JABLONCU NAD NYSĄ.
NA ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW ODBYŁA SIĘ „MIĘDZYNARODOWA” DYSKOTEKA GDZIE WSZYSCY DOBRZE SIĘ BAWILI.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

prev next

WYCIECZKA NA SZRENICĘ

prev next

JASEŁKA

prev next

ZAJĘCIA NA LODOWISKU

prev next

ZAJĘCIA KULINARNE

prev next

FERIE ZIMOWE

prev next

WYCIECZKA DO NOWOLANDII

prev next

WYCIECZKA SZLAKIEM POETÓW

prev next

KULIG

prev next

WEEKENDOWE WYCIECZKI - PILCHOWICE

prev next

DZIEŃ KOBIET

prev next

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

prev next

Wycieczka do Rezerwatu Przyrody

W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych wybraliśmy się na wycieczkę do
Ścisłego Rezerwatu Przyrody Krokusy w Górzyńcu.

prev next

DROGA KRZYŻOWA

prev next

Ścianka

Realizacja projektu grantowego z Banku Dzieciecych Uśmiechów fundacji Banku
Zachodniego. W ramach projektu wychowankowie biorą udział w zajęciach na
ściance wspinaczkowej.

prev next

ZAWODY SPORTOWE

prev next

DZIEŃ WIOSNY

prev next

WYCIECZKA DO MPGK

prev next

DZIEŃ MATKI - PROJEKT EDUKACYJNY

prev next

WYCIECZKA W GÓRY

prev next

WYCIECZKA NA GÓRĘ SZYBOWCOWĄ

prev next

WYCIECZKA NA WIEŚ

prev next

WYCIECZKA DO DĄBEK -

prev next